logo

  09.04.20                        

הפסקת פעילות חברתנו עקב תקנות לשעת חירום

 

לצערנו הרב בשים לב להנחיות ולתקנות לשעת חירום שהוכרזו על ידי ממשלת ישראל נאלצת לין רנטל טקסטיל סרויסייס בע"מ (להלן: "לין") להפסיק את פעילותה בתאריך ה 10.4.20 בתחום ההשכרה של פרטי טקסטיל.

עד להודעה חדשה מטעם ממשלת ישראל לא יסופק ציוד כלל.

 בשבועות הקרובים עד חזרתנו לפעילות מחדש נבצע איסוף של פריטים מלוכלכים, בבקשה שלחו לנו כתובות לאיסוף פריטים ונגיע מיד לאסוף.

בימים הקרובים ישלח לכל אחד מכם דוח אקסל המפרט את כמות וסוג הפריטים שנמצאים אצלכם לרגע זה בכל כתובת.

בשים לב למצב ועל מנת שנוכל להמשיך לתת שירות בחלוף זעם, אציע שתי הצעות לבחירתכם

אלו הן האפשרויות :

 

1.       עד ליום 30.4.2020 לרכז את כל הפריטים שנמצאים אצלכם כמפורט בדוח ולהחזיר אותם לחברתנו על מנת שנוכל לזכותכם.

 

2.       להשאיר את כל הפריטים המפורטים בדוח שישלח אליכם אצלכם לחודש אפריל 2020 (ללא שירות כביסה), כמובן ללא חיוב נוסף – ככל ותבחרו לממש אופציה זו אבקשכם לחתום על מסמך השארת פריטים (העתק מצ"ב למכתבי זה) המאשר השארת פריטי הטקסטיל של חברתנו אצלכם למשמורת.

 

 

כולנו תקווה שהכל יחזור לשגרה במהרה ונמשיך בשיתוף הפעולה בינינו.

                                                                                                           

בברכה, טל פדידה

מנכ"ל שותף